H2O
Investeringen

H2O

Project H2O draait om de slimme opslag van zelfgeproduceerde elektriciteit op de site Erps-Kwerps.

Geen gewone opslag in een batterij, maar een slimme wisselwerking tussen veilige, krachtige energiecellen en de bestaande installaties die de hele site voorzien van energie. Het gloednieuwe systeem werd in oktober in gebruik genomen.

De site Erps-Kwerps produceert al meerdere jaren zijn eigen groene energie via fotovoltaïsche panelen (500 kWp) en een warmte-krachtkoppeling die zowel elektriciteit als warmte levert aan de gebouwen op de hele site. We gaan nu nog een stap verder en werken samen met verschillende experts, waaronder Energyville, Sunpower, Intilion , AAtechnics en de VUB, aan een energiebeheersysteem dat een voorbeeldfunctie zal hebben op verschillende niveaus.

Na uitgebreid onderzoek kozen we voor de technologie die het meest rendabel bleek en technisch voldoende marktrijp: de opslag van elektriciteit in een op maakt gemaakte batterijcontainer.

“ Veiligheid voor alles ". Daarom kozen we voor een ‘fire protection rack’: een concept waarbij de batterijcellen worden opgedeeld in modules zodat de schade beperkt blijft bij een onverhoopte brand. Daarnaast worden de rookgassen naar buiten geventileerd na uitfiltering van schadelijke stoffen, om zo de hele buurt te vrijwaren. Ten slotte worden de batterijen geplaatst in een waterdichte inkuiping zodat het geheel onder water gepompt kan worden, mocht een eventuele brand toch niet onder controle te houden zijn.

Om de energie zo efficiënt mogelijk aan te wenden, opteerden we voor een energiebeheersysteem (EMS – Energy Management System) van AAtechnics dat rekening houdt met verschillende variabelen: de verwachte zonneschijn en buitentemperatuur, de energieprijzen van aardgas en elektriciteit – inclusief dag- en nachttarief – de verbruiksprofielen van de hele site, de rendementen van de installaties en de slijtage van de batterijen. Als kers op de taart is het systeem ‘self-learning’ en is het aanpasbaar naargelang de evolutie van de activiteiten op de site,

Om het geheel nog efficiënter te maken, plaatsten we eind 2019 bijkomende fotovoltaïsche panelen. Zo hebben alle panelen samen een indrukwekkend vermogen van 1.250 kWp.

We maken gebruik van cookies op deze site om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door onze website te consulteren, stemt u in met onze cookies policy.Meer informatie